הוסף תגובה להודעה אותרו הבעלים והכלבה הנחמדה חזרה לביתה.

לחץ לצפייה בהודעה המקורית