יצירת קשר עם מזכירות המושב

04-9833225 04-9833225
b.shearim@gmail.com b.shearim@gmail.com