יצירת קשר עם מזכירות המושב

04-9833711 04-9833711
vmsdeyaakov@gmail.com vmsdeyaakov@gmail.com