פרוטוקול ישיבת ועד מקןמי מתאריך 8.6.2021

הודעות מהמזכירות • 17/6/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ועד מקומי 8.6

לעיונכם