כניסת מנהל ערוץ נציג המושב במליאה - רן שכטר של גן יאשיה