כניסת מנהל ערוץ מועצה אזורית עמק יזרעאל של קיבוץ גזית