כניסת מנהל ערוץ תעסוקה ויזמות של בני יהודה - ישוב קהילתי