כניסת מנהל ערוץ מוזה - היכל התרבות חוף הכרמל של בת שלמה