כניסת מנהל ערוץ הודעות מועצה אזורית חוף הכרמל של בת שלמה