כניסת מנהל ערוץ הודעות פרוייקט הביוב בת שלמה של בת שלמה