כניסת מנהל ערוץ תרבות וקהילה של נירית קהילה מקיימת