כניסת מנהל ערוץ ביטחון וחרום של נירית קהילה מקיימת