כניסת מנהל ערוץ מידע בחרום של נירית - ישוב קהילתי כפרי