כניסת מנהל ערוץ נוער ותנועה של נירית - ישוב קהילתי כפרי