כניסת מנהל ערוץ חוגים והעשרה של נירית קהילה מקיימת