כניסת מנהל ערוץ שימושון של נירית - ישוב קהילתי כפרי