כניסת מנהל ערוץ מועדון המירפאה - בית הקפה של מושב יעד