הדואר סגור עד הודעה חדשה.
הדואר יחולק פעמיים בשבוע.
חבילות תימסרנה בתאום עם אורנה.
כל שאר הפעולות של הדואר, לא תתקיימנה.
בריאות רבה לכולנו!

44=90t@^@`< =o3CӓMtz