השבוע בבית קפה...
4R5=609aDP=:{01U#Sc6zN#Sc6M;׿C-R5=609gק