פתיחת משרד הישוב השבוע - עדכון

הודעות מזכירות • כניסות

ביום שלישי  12.2.19 אעדר מהמשרד בשעות אחה"צ.

 

רילי מזכירת האגודה תימצא במשרד.

 

הדואר יחולק בשעות הערב המאוחרות.

 

להתראות אהובה