פעילות משרדי המועצה - יום חמישי ה 21.3.19

הודעות מזכירות • כניסות

ביום חמישי ה 21.3.19 משרדי המועצה יהיו סגורים עקב חופשה מרוכזת .

לידיעתכם,

סופ"ש נעים,

 

 

מורן ודאי

מזכירת האגף המוניציפאלי שפ"ע

מ.א. חוף הכרמל

טל' 04-8136210

פקס 04-8136308