מכרזים חדשים שפורסמו במועצה

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

מכרז 01-19 הפעלת חוף אקוודוקט

מכרז פומבי מס 05