הכשרת כיבוי אש

הודעות מזכירות • כניסות

בברכה,
טלי טלבי חיון
מזכירת אגף הביטחון
ומרכזת תחום החרום
מוא"ז חוף הכרמל
04-8136506 פקס:04-8136518

הכשרת כיבוי אש