ערוץ מידע לתושבי נירית

מידע לתושב • 13/5/2015

לתושבים שלום,

ערוץ זה מכיל מידע מוגן בסיסמא לתושבי נירית בלבד.

במידה ואינה ברשותך יש לבצע איחזור סיסמא עם כתובת המייל

הרשומה באתר. במידה ואתם לא רשומים יש להירשם תחילה

ורק אז תוכלו לקבל סיסמא במייל חוזר.

רק תושבים הרשומים במערכת כולל כתובת דוא"ל יכולים לקבל סיסמא.

מנהל האתר ומדיה חברתית - אמיתי גמליאל

050-3166345

Amitayg1@gmail.com