שינוי במועד חיוב מיסים

מזכירות • 16/10/2019 כניסות

שלום לתושבים,

הודעות החיוב בגין מיסי הועד המקומי נשלחות אליכם בסוף כל חודש בגין החודש שחלף. התשלום מתבצע בחודש הבא אחריו – רטרואקטיבית אחורה.

שיטת עבודה זו גורמת לבעיות תזרים וקושי בתשלום שכר לעובדים ולספקים.

לאור האמור לעיל, הוחלט כי הגבייה תבוצע בתחילת כל חודש עבור החודש השוטף.

כתוצאה מכך, בחודש נובמבר תהיה חפיפה בין התשלומים של מיסי הועד עבור החודשים אוקטובר ונובמבר, ובעצם בתאריך 5.11.19 באופן חד פעמי - הסכום לתשלום יהיה כפול.

כל מי שהוראת הקבע שלו מוגבלת לסכום נמוך מידי, מתבקש לפנות למזכירות עד ה-31/10/19 ולהסדיר את התשלום של חודשים אלו באמצעי תשלום אחרים, על מנת למנוע מצב בו הוראת התשלום תוחזר על-ידי הבנק.

לתשומת לבכם - החזרת חיוב על ידי הבנק כרוכה בתשלום עמלה.

מחודש דצמבר 2019 והלאה יבוצע חיוב בכל 5 לחודש בגין החודש השוטף.

לגבייה סדירה של מיסים, יש השלכות ישירות על ביצוע תכניות העבודה, תשלומים לעובדים וספקים, ופיתוח וקידום תחומי החיים ביישוב, לכן, אנו מבקשים להקפיד על תשלום מיסים מיד עם קבלת הודעת החיוב, וממליצים לחתום על הוראת קבע.

נשמח לעזור בכל שאלה או בעיה.

בברכת חג שמח,

מיכל זנדני – מנהלת קהילה

מיכל רסקין כסלו – הנה"ח