מחפשים לקנות משק במושב

בן דוד בלהה ושמואל • 18/6/2017 כניסות

הודעה שהתבקשתי להעביר, אינני מכירה את האדם. יואב, הבן שלנו, עובד לפעמים בחברה להקמת אירועים שגיל שותף בה:

מחפש משק עם מחסן בשדה יעקב. בית לפחות 5 חדרים.
מחסן באזור 200 מ"ר.
משפחה דתית.
גיל רוג'ום - 052-8120218

--