ספריה

רעיה פקידת הוועד המקומי • 19/6/2017 כניסות

הספרניות הוותיקות והמוערכות, רוני ארנוב ותמי כהן הודיעו על רצונן לפרוש.
נשמח מאד לקבל  2 מתנדבות/ים חדשות/ים לעבודה בספריה.
מדובר בפעם בשבוע למשך שעה, בשעות הערב המוקדמות.

--
בברכה,
רעיה אילת-בוים
מזכירת הוועד המקומי מושב שדה יעקב
ימי עבודה, א,ב,ג,ה 08:00-13:00.
טלפון במשרד 04-9833711 פקס 04-9534749