כניסת מנהל ערוץ וועד ומזכירות של נירית קהילה מקיימת