כניסת מנהל ערוץ ועד מקומי ומזכירות של נירית קהילה מקיימת