כניסת מנהל ערוץ ועד ומזכירות של נירית קהילה מקיימת