כניסת מנהל ערוץ מועדון 55 פלוס של נירית - ישוב קהילתי כפרי