כניסת מנהל ערוץ לוח מודעות של נירית - ישוב קהילתי כפרי