כניסת מנהל ערוץ טף, ילדים ונוער של נירית קהילה מקיימת